Άσκηση σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες βελτιώνει το sex

Άσκηση σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες βελτιώνει το sex

Έχετε πολυκυστικές ωοθήκες? Μπορείτε να βελτιώστε το σεξ…

Νέα μελέτη που αναμεταδίδεται από το Reuters υποστηρίζει ότι η γυμναστική για ενδυνάμωση των μυών,  μπορεί να βελτίωσει την ευχαρίστηση κατά τη σεξουαλική επαφή στις γυναίκες που πάσχουν από το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών. Επίσης, υποστηρίζει ότι ακόμα και σε όσες από αυτές τις γυναίκες, η σεξουαλική επαφή είναι επώδυνη, ο πόνος αυτός μπορεί να μειωθεί, καταλήγοντας και σε αυτές τις περιπτώσεις στο ίδιο καλό αποτέλεσμα.

Στη μελέτη συμμετείχαν δυο ομάδες  γυναικών, μια  με το σύνδρομο και μια χωρίς το σύνδρομο, που ασκήθηκαν συστηματικά για 4 μήνες. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι γυναίκες που πάσχουν από το σύνδρομο αναφέρουν μεγαλύτερη ερωτική διάθεση και καλύτερη εφύγρανση του κόλπου με λιγότερο πόνο κατά την επαφή, σε σχέση με την ομάδα των γυναικών που είναι υγιείς.
Οι ερευνητές πιθανολογούν ότι η βελτίωση στην εικόνα του σώματος, η βελτίωση της ψυχικής διάθεσης, και η μείωση του άγχους φαίνεται ότι συνδέονται με την σεξουαλική διάθεση και δραστηριότητα στις γυναίκες με το σύνδρομο.
Με τη μελέτη αυτή γίνεται κατανοητό ότι, εκτός από την βελτίωση των ορμονικών ανωμαλιών, η άσκηση μπορεί να βοηθήσει και τη σεξουαλική υγεία των γυναικών με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.