Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα μιας γενετικής προδιάθεσης (κληρονομικότητα), στην οποία επιδρούν και περιβαλλοντικοί παράγοντες