ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΟΡΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Το υπερηχογράφημα συμβάλλει καθημερινά στην κλινική πράξη για την απεικόνιση των ωοθηκών. Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη δίνει μία νέα ώθηση στη διάγνωση του συνδρόμου, αλλά και στην παρακολούθησή του.

Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος στη διάγνωση του συνδρόμου, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πρόβλεψη της βαρύτητας και της πρόγνωσης του ΣΠΩ. Μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της έκβασης της γονιμότητας στις ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία, ιδίως όταν συνδυάζεται με ορμονικά και βιοχημικά στοιχεία.  Επίσης, βοηθά σημαντικά στην παρακολούθηση του ενδομητρίου, καθώς είναι γνωστό ότι το σύνδρομο μπορεί να προκαλέσει και βλάβες στο ενδομήτριο με χειρότερη από όλες ακόμα και την καρκινογένεση.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών, συνοδεύεται συνήθως από μία χαρακτηριστική εικόνα στο διακολπικό υπερηχογράφημα, με την παρουσία πολλών μικρών κυστικών σχηματισμών στην περιφέρεια των ωοθηκών. Συγκεκριμένα, για τη διάγνωση του συνδρόμου πρέπει να εφαρμόζονται σταθερά κριτήρια, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί από τις μεγάλες ιατρικές επιστημονικές εταιρίες, που ασχολούνται με το σύνδρομο (PCOS). Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν μετρήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένες και αφορούν τόσο τον όγκο της ωοθήκης όσο και τη μορφολογία τους, καθώς και τη διάταξη των κυστικών σχηματισμών στην περιφέρεια της ωοθήκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΩ

Πρέπει να τονίσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών έχει τη χαρακτηριστική Απεικόνιση Πολυκυστικών Ωοθηκών στο υπερηχογράφημα χωρίς να έχει το σύνδρομο. Επίσης, πάνω από 10% των γυναικών, οι οποίες έχουν το σύνδρομο δεν έχουν τη χαρακτηριστική εικόνα στο υπερηχογράφημα. Άρα, η διάγνωση του συνδρόμου δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο πάνω στην υπερηχογραφική εικόνα των πολυκυστικών ωοθηκών.