Τα κοινά επιστημονικά κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η διάγνωση του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι μια τεράστια συζήτηση που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.