Τα αυξημένα ανδρογόνα (ανδρικές ορμόνες) στο Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, προέρχονται κυρίως από την αυξημένη παραγωγή τους στις ωοθήκες. Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό μπορεί να παράγεται και από τα επινεφρίδια. Άρα στο Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ), τα κύτταρα, που είναι ικανά να παράγουν ανδρικές ορμόνες, φαίνεται ότι είναι αυξημένα.

Επίσης, τα ανδρογόνα μετατρέπονται σε οιστρογόνα σε κάποια άλλα κύτταρα της ωοθήκης, τα οποία φαίνεται ότι είναι λιγότερα απ’ ότι στις φυσιολογικές ωοθήκες. Έτσι, λοιπόν, ένα σημαντικό ποσό ανδρογόνων λιμνάζουν στον οργανισμό μη μπορώντας να μετατραπούν από ανδρογόνα σε οιστρογόνα και έτσι έχουμε τις κλινικές εκδηλώσεις των αυξημένων ανδρογόνων (υπερανδρογοναιμία).

Επίσης, μία άλλη ουσία η οποία ουσιαστικά κυκλοφορεί στο αίμα και δεσμεύει τα ανδρογόνα απενεργοποιώντας τα, φαίνεται ότι στις ασθενείς με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, παράγεται πολύ λιγότερο απ’ ότι στις φυσιολογικές γυναίκες, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερο ποσό ανδρογόνων να κυκλοφορεί ελεύθερα στο αίμα και να προκαλεί τα συμπτώματα αυτά.

Τέλος, η διαταραχή του μεταβολισμού της ινσουλίνης, που έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή και κυκλοφορία της στο αίμα, επηρεάζει τις ωοθήκες διεγείροντας τη λειτουργία τους, αυξάνοντας την παραγωγή από τις ωοθήκες των ανδρικών ορμονών ακόμα περισσότερο.