ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών μπορεί σε βάθος χρόνου να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία της γυναίκας.

Σακχαρώδης Διαβήτης

Οι γυναίκες με ΣΠΩ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη και μάλιστα σε μικρότερη ηλικία από ότι στον υπόλοιπο πληθυσμό. Αν και οι περισσότερες γυναίκες με το σύνδρομο εμφανίζουν διαταραχή στο μεταβολισμό του σακχάρου, δεν θα εκδηλώσουν όλες σακχαρώδη διαβήτη. Οι πιθανότητες αυξάνονται όταν υπάρχουν κάποιοι επιπλέον παράγοντες, όπως:

 • το οικογενειακό ιστορικό διαβήτη,
 • η παχυσαρκία και
 • οι αυξημένες “ανδρικές ορμόνες” στο αίμα, πιθανόν.

Αγγειοκαρδιακό σύστημα

Το σύνδρομο σε συνδυασμό με την παχυσαρκία οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και άλλων λιπιδίων στο αίμα. Επίσης, οι παχύσαρκες γυναίκες με το σύνδρομο εμφανίζουν 5πλάσιο κίνδυνο αθηροσκλήρυνσης (βλάβες στα αγγεία) και άλλων παθήσεων της καρδιάς. Αναφέρεται πως σε παχύσαρκες γυναίκες με το σύνδρομο είναι χαρακτηριστική η αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Μεταβολικό σύνδρομο

Είναι πιθανό ότι το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών είναι παρόν σε σημαντικό ποσοστό γυναικών με Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ).

Τα στοιχεία του ΜΣ είναι:

 • η παχυσαρκία με συσσώρευση του λίπους κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς,
 • η αυξημένη αρτηριακή πίεση,
 • τα αυξημένα τριγλυκερίδια και
 • οι διαταραχές στο μεταβολισμό του σακχάρου.

Φαίνεται πως το ΣΠΩ και το ΜΣ παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες.

Καρκίνος ενδομητρίου

Στο Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών ο κύκλος παρουσιάζει αστάθεια και η παραγωγή των γυναικείων ορμονών δεν είναι φυσιολογική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μήτρα να εκτίθεται για μεγαλύτερο από το φυσιολογικό χρονικό διάστημα σε ορμόνες που βλάπτουν το εσωτερικό κάλυμμα της μήτρας, το ενδομήτριο. Η κατάσταση αυτή μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε εμφάνιση καρκίνου της μήτρας.

Υπογονιμότητα

Το σύνδρομο εντοπίζεται ως αιτία σε περίπου 25-75% των γυναικών με υπογονιμότητα, άσχετα από το σωματικό βάρος. Αυτό οφείλεται:

 • στην αστάθεια έως απουσία του φυσιολογικού κύκλου στη γυναίκα,
 • στη μη φυσιολογική παραγωγή των γυναικείων ορμονών,
 • στην απορρύθμιση της λειτουργίας της ωοθήκης, αλλά και
 • σε όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του συνδρόμου.

Εγκυμοσύνη

Τέλος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η γυναίκα εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών,  ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία της μητέρας και του παιδιού, όπως:

 • αυτόματες αποβολές στο πρώτο τρίμηνο,
 • σακχαρώδη διαβήτη κύησης,
 • αυξημένη αρτηριακή πίεση και
 • προεκλαμψία.