ΑΙΤΙA ΤΟΥ ΣΠΩ

ΑΙΤΙA ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα μιας γενετικής προδιάθεσης (κληρονομικότητα), στην οποία επιδρούν και περιβαλλοντικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα ένα ευρύτατο φάσμα κλινικών εμφανίσεων. Η γενετική προδιάθεση μπορεί να είναι τόσο ισχυρή ώστε ακόμα και χωρίς περιβαλλοντικές επιδράσεις να έχουμε εκδήλωση του συνδρόμου. Βέβαια, το ΣΠΩ μπορεί να εκδηλωθεί και με την αντίθετη σχέση, δηλαδή ενώ η γενετική προδιάθεση είναι πολύ ασθενής, η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, π.χ. παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, να είναι τόσο ισχυρή ώστε να έχουμε και πάλι την εκδήλωση του συνδρόμου.

Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων και συμπτωμάτων σχετιχά με τα ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΠΩ.

Οι γονιδιακοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν, σύμφωνα με διάφορες θεωρίες, πάνω σε μηχανισμούς του οργανισμού, οι οποίοι μπορεί να εμπλέκονται:

  • Στην αυξημένη παραγωγή ανδρικών ορμονών (ανδρογόνα).
  • Στη δυσλειτουργία της ωοθήκης με την εικόνα των πολυκυστικών ωοθηκών στο υπερηχογράφημα.
  • Στο μεταβολικό σύνδρομο.
  • Στη διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ινσουλίνης (αντίσταση στην ινσουλίνη).
  • Στη διαταραχή του ενδοκρινικού άξονα μεταξύ εγκεφάλου και ωοθηκών.

 Τα τελευταία χρόνια υπερισχύει η θεωρία ότι ο κύριος μηχανισμός παθολογίας για την εμφάνιση του συνδρόμου είναι η διαταραχή του μεταβολισμού της ινσουλίνης και όλοι οι υπόλοιποι μηχανισμοί είναι δευτερεύοντες και βοηθούν στην εκδήλωση των συμπτωμάτων και του συνδρόμου.