Γιατί κάποιες γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες είναι παχύσαρκες ενώ κάποιες άλλες δεν είναι;

Γιατί κάποιες γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες είναι παχύσαρκες ενώ κάποιες άλλες δεν είναι;

Φαίνεται ότι το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών προκαλείται από μία υπερευαισθησία των ωοθηκών στην ινσουλίνη, που κυκλοφορεί, με επακόλουθη αύξηση της παραγωγής των ανδρογόνων.

Σε κάποιες γυναίκες η ευαισθησία στην ινσουλίνη είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και τα φυσιολογικά επίπεδα κυκλοφορούσας ινσουλίνης είναι ικανά να διεγείρουν τις ωοθήκες και να παράγουν περισσότερα ανδρογόνα, ενώ σε κάποιες άλλες γυναίκες η ευαισθησία στην ινσουλίνη φαίνεται ότι δεν είναι τόσο αυξημένη. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να φτάσουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα κυκλοφορούσας ινσουλίνης (υπερινσουλιναιμία) για να έχουμε την αύξηση της παραγωγής των ανδρογόνων. Σε συνδυασμό με το ότι η υπερινσουλιναιμία είναι περισσότερο συχνή στις παχύσαρκες γυναίκες, αυτό πιθανά εξηγεί γιατί κάποιες γυναίκες με το σύνδρομο είναι παχύσαρκες και κάποιες άλλες όχι.