Η μη-απελευθέρωση του ωαρίου από τις ωοθήκες οδηγεί σε εμφάνιση της «περιόδου» ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα (αραιομηνόρροια) ή και πλήρη απουσία της (αμηνόρροια), που συνεπάγεται και υπογονιμότητα.

Η αιτιολογία αυτής της δυσλειτουργίας δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Πιθανότατα οφείλεται σε παράγοντες που βρίσκονται μέσα στην ωοθήκη και  είναι υπεύθυνοι για την ωρίμανση του ωοθυλακίου και την απελευθέρωση του ωαρίου. Οι παράγοντες αυτοί είναι πολλαπλοί και κυρίως ορμονικοί. Επίσης, η ινσουλίνη δρα στην ωοθήκη και κατ’ επέκταση και στην απελευθέρωση του ωαρίου. Για το λόγο αυτό, η διαταραχή του μεταβολισμού της ινσουλίνης, είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας για την ωοθηκική δυσλειτουργία.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ ΩΟΘΗΚΕΣ 

Οι διαταραχές στην εμφάνιση της περιόδου δεν σχετίζονται απαραίτητα με την πολυκυστική εικόνα των ωοθηκών στο υπερηχογράφημα. Οι γυναίκες με διαταραγμένο κύκλο δεν εμφανίζουν απαραίτητα και πολυκυστική εικόνα των ωοθηκών στο υπερηχογράφημα. Επίσης, αρκετές γυναίκες με εικόνα πολυκυστικών ωοθηκών στο υπερηχογράφημα δεν παρουσιάζουν διαταραχές στην εμφάνιση της περιόδου. Άρα, η πολυκυστική εμφάνιση των ωοθηκών στο υπερηχογράφημα παραμένει ως σημαντικό κριτήριο ωοθηκικής δυσλειτουργίας, όμως αυτό δεν είναι και μοναδικό, αποκλειστικό, καταλυτικής σημασίας κριτήριο.

Πρέπει να τονίσουμε ότι, η εικόνα των πολυκυστικών ωοθηκών στο υπερηχογράφημα, πρέπει να έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που δεν πρέπει να παραλείπονται. Πρέπει αρχικά να γίνεται σε συγκεκριμένες μέρες του κύκλου, και όχι τυχαία. Επίσης, ο αριθμός, η διάταξη αλλά και το μέγεθος των ωοθηκών και των ωοθυλακίων πρέπει να είναι σε πολύ συγκεκριμένα επίπεδα.

Άλλη παράμετρος ωοθηκικής δυσλειτουργίας είναι η παχυσαρκία, καθώς οι παχύσαρκες γυναίκες έχουν σαφώς μεγαλύτερη πιθανότητα για διαταραχή στον κύκλο, σε σχέση με τις αδύνατες.

Δρ Παναγιώτης Χριστόπουλος
Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό Αντικείμενο “Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών”